Vi utför #OVK, K RIKSBEHÖRIGHET (Obligatorisk ventilationskontroll). Vi hjälper er att åtgärda anmärkningar som ev. framkommit vid ventilationsbesiktningar. Felsökningar vid inrykningar. Felsökningar vid luktspridning (sanitär olägenhet) mellan lägenheter och lokaler.

#OVK intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX ventilation. 3år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX - och S-ventilation. ( Det får sålunda ej finnas någon mekanisk tilluft för att hamna under detta intevall ) 6 år

FTX= från och tilluft med värmeväxlare, FT = från och tilluftsventillation

F = frånluftsventillation, FX = frånluft med värmeväxlare, S = självdrag

#ovk

Söderströms Ventilation & Bygg AB Tel: 072-522 50 10

Ventilation OVK

www.ventilation-ovk.se

Website_Design_NetObjects_Fusion

OVK Besiktning

Söderströms Ventilation & Bygg AB

              Tel: 072-522 50 10

Vi utför #arbeten i #Älta, #Tyresö, #Haninge, #Farsta, #Huddinge och #Stockholms län.

#Ventilation #OVK

ASCI2017_L