Vi utför OVK, K RIKSBEHÖRIGHET (Obligatorisk ventilationskontroll). Vi hjälper er att åtgärda anmärkningar som ev. framkommit vid ventilationsbesiktningar. Felsökningar vid inrykningar. Felsökningar vid luktspridning (sanitär olägenhet) mellan lägenheter och lokaler.

OVK intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX ventilation. 3år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX - och S-ventilation. ( Det får sålunda ej finnas någon mekanisk tilluft för att hamna under detta intevall ) 6 år

FTX= från och tilluft med värmeväxlare, FT = från och tilluftsventillation

F = frånluftsventillation, FX = frånluft med värmeväxlare, S = självdrag

 

Söderströms Ventilation & Bygg AB Tel: 072-522 50 10

Ventilation OVK

www.ventilation-ovk.se

Website_Design_NetObjects_Fusion

OVK Besiktning

Söderströms Ventilation & Bygg AB

              Tel: 072-522 50 10

Vi utför arbeten i #Älta, Tyresö, Haninge, Farsta, Huddinge och Stockholms län.

#Ventilation #OVK

ASCI2017_L